پایان نامه ها

دانلود پایان نامه رشته های معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی


تکه هایی از متن :در بحث ارزیابی عملکرد نیز بطور کلی اهداف زیر مطرح است :

1.   ارائه بازخورد به کارکنان

2.   شناخت خود

3.   بهبود عملکرد

4.   برنامه ریزی : به عنوان درون داد برای فرایند برنامه ریزی

5.   بهسازی کارکنان

6.   انتظارات : اعلام انتظارات اززیر دستان به آنها

7.   اجرای تعهدات قانونی : معمولاً در قوانین ومقررات استخدامی کشور , اجرای ارزشیابی عملکرد پیش بینی شده است .

8.   سابقه خدمت :نگهداری ارزشیابی به عنوان سابقه مکتوب درباره عملکرد کارکنان نگهداری می شود  .

در این تحقیق نیز به منظور بررسی وتحلیل چگونگی ونحوه اجرای ارزیابی عملکرد در شرکت مذکور موارد ذیل به عنوان اهداف تحقیق مطرح وپیگیری گردید :

1.   آیادر نظام فعلی ارزیابی عملکرد آگاهی مدیران در انجام صحیح ارزیابی عملکرد کارکنان تاثیر دارد  ؟

2.   آیا در سیستم فعلی ارزیابی عملکرد امکان اجرای صحیح ارزیابی عملکرد وجود دارد  ؟

3.   آیا عینی بودن معیارها در انجام صحیح ارزیابی عملکرد کارکنان تاثیر دارد  ؟

ارزیابی عملکرد , برحسب تعریف رسمی , عبارت از فرایند منظم سنجش عملکرد وارائه بازخور. ارزیابی عملکرد یکی از کاربردهای مهم نظریه های انگیزشی در مدیریت می باشد . ارزیابی فرصت می دهد تا کارکنان از جایگاه خود , در مقایسه با اهداف واستاندارد , اطلاع حاصل کنند .

 

برای ارزیابی عملکرد دلایل بسیار زیادی مطرح شده است که اثر بخشی سازمان را درپی دارد . شماری از این دلایل عبارتند از :

1.   کمک به استقرار عدالت وتوزیع عادلانه پاداشها واعطای ترفیعات در سازمان .

2.   کشف ظرفیت واستعداد کاری ( حال وآینده ) افراد واحدهای سازمانی .

3.   برنامه ریزی منابع انسانی , بخشی و سازمانی .

4.   اطمینان بخشیدن به کارکنان در مورد رعایت استانداردها واهداف سازمانی .

5.   کشف نیازهای آموزشی افراد .

6.   بهبود افراد با ارائه توصیه هاو اطلاعات لازم به آنها وشکل دادن به رفتار افراد از طریق پاداشها یا تنبیه ها .

7.   افزایش رضایت شغلی کارکنان از طریق شناسایی ودرک نیازهای آنان .

بررسی اجمالی اهمیت ارزیابی عملکرد در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که ارزیابی در طول تاریخ زندگی انسان همواره مطرح بوده ومکتب حیاتبخش اسلام از آن تحت عنوان محاسبه در آیات وروایات مختلف یاد نموده است ودر بسیاری از آیات به ایمان وعمل صالح به عنوان عوامل اصلی تلاش ورستگاری انسان اشاره شده است . فرمان حضرت علی (ع) به مالک اشتر نیز موضوع ارزشیابی وسنجش اعمال ورفتار را مورد توجه قرار داده است .

با این حال بحث جدی وسازمان یافته به این موضوع از اواسط قرن 19 در جوامع غربی برمی گردد که به نمونه‎هایی در کشورهای اروپایی چون آلمان , انگلستان , فرانسه , هلند , سوئد وهمچنین شرکت تلفن وتلگراف ایالت متحده امریکا اشاره شد . به کشور پاکستان نیز به عنوان یک کشور آسیایی که از نظر اداری واستخدامی دارای قوانین ومقررات مدون ونسبتاً قدیمی است ذکری صورت گرفت .

تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران نیز به شکل سازمان یافته توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی فعلی در سال 1365 مطرح وبا انجام اصلاحاتی در سال 1368 به وزراتخانه ها وموسسات ابلاغ شد .وزارت نیرو وشرکتهای تحت پوشش آن همانند آب منطقه ای آذربایجان غربی از سال 1368 کار ارزیابی را به مرحله اجرا در آوردند .

در فصل دوم ادبیات تحقیق تعاریف عملیاتی وفلسفه ارزشیابی وضرورت اجرای آن، عوامل ومعیارهای ارزشیابی , خصوصیات وویژگیهای آن مطرح شد .

همانگونه که مروربرادبیات تحقیق ادامه می یافت آگاهی اینجانب هم از عمق موضوع بیشتر وزمینه پاسخگوئی به فرضیات تحقیق هموار می‎شد وامکان یافتن راه کاری موثر را که بتواند مشکلات ونارسائیهای شرکت مارا تا حدودی درمان نماید فراهم می ساخت .

در ادامه تحقیق فرضیات مطرح شده بشرح زیر از طریق انجام مصاحبه با مدیران وتنظیم پرسشنامه به محک آزمایش وآزمون گذارده شد :

فرضیه 1 : بین آگاهی مدیران از روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان با بهبودروش ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه 2 : بین آگاهی کارکنان از روشهای ارزیابی عملکرد با بهبود روش ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجوددارد .

فرضیه 3 : بین عینی بودن معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان با بهبود روش ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه 4 : بین آگاهی کارکنان از معیارهای ارزیابی عملکرد با بهبود روش ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه 5 : بین تعارضات سازمانی با بهبود روش ارزیابی عملکرد رابطه معنا داری وجود دارد .

 

نتایج در ارتباط با فرضیات واهداف تحقیق :

      فرضیه یک :

              

              پیرامون آزمون فرضیه مذکور نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل سئوالات3-2-1پرسشنامه که به این فرضیه اختصاص یافته است نشان می دهد که ارتباطی بین آگاهی مدیران از روشهای ارزیابی عملکرد با بهبود روش ارزیابی عملکرد وجود ندارد .  

 

فرضیه دو:

        پیرامون آزمون فرضیه مذکور نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سئوالهای 6-5-4  پرسشنامه که به این فرضیه اختصاص یافته است نشان می دهد که آگاهی کارکنان از روشها و معیارهای ارزیابی عملکرد می تواند نقش موثری در بهبود نظام ارزیابی عملکرد داشته باشد .بدین نحو که از یک طرف بااجرای برنامه های آموزشی بتوان فرهنگ ارزیابی را با شناساندن روشهای گوناگون آن در کشورهای مختلف و ضرورت آن را به لحاظ اهمیت و نقشی که در بهبود سازمانی دارد، در افکار پرسنل پرورش داد و از طرف دیگر معیارهای سنجش عملکرد را به گونه ای ساده طراحی نمود که امکان تفسیر گوناگون از مفاهیم و معانی آن سلب گردد .

فرضیه سه :

      پیرامون آزمون فرضیه مذکور نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سئوالهای 11-10-9-8-7 پرسشنامه که به این فرضیه اختصاص یافته است نشان می دهد که بین عینی بودن معیارهای ارزیابی عملکرد با بهبود روش ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد . اگر معیارهای ارزیابی عملکرد گنگ و مبهم باشد بطوریکه هر کس برداشت و طرز تلقی متفاوتی از آن داشته باشد مطمئنا نیات و اهداف روسا و مدیران از اجرای آن تامین نخواهد شد و حاصلی جز اتلاف وقت و سرمایه در پی نخواهد داشت .

فرضیه چهار:

       پیرامون آزمون فرضیه مذکور نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سئوالات 14-13-12 پرسشنامه به این فرضیه اختصاص یافته است که نشان می دهد بین آگاهی کارکنان از معیارهای ارزیابی عملکرد با بهبود روش ارزیابی عملکردرابطه معنا داری وجود ندارد .

فرضیه پنج :

        پیرامون آزمون فرضیه مذکور نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سئوالهای 17-16-15 پرسشنامه که به این فرضیه اختصاص یافته است نشان می دهد هر اندازه نظام ارزیابی عملکرد به نحو مطلوب طراحی شود اما در اجرا درست پیاده نشود بطوریکه ارزیابی کنندگان با بی اعتنایی و یا حساسیت کمتر و با ملاحظه کاری با آن برخورد نمایند، ضمن داشتن تبعات منفی فراوان ایجاد تنش و تعارضات سازمانی را بین مدیران با کارکنان در پی خواهد داشت . و این طبیعی است که وجود تنش و تعارض در یک سازمان و موسسه که ناشی از بدبینی و عدم اعتماد به یکدیگر می باشد عملکرد افراد را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد و همانگونه که نتایج حاصل از نمونه آماری و آزمون فرضیات نشان می دهد این مشکل در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی مشهود است .

یافته های مصاحبه :

نتایج استخراج شده از مصاحبه با مدیران نشان می دهد که 100% درصد آنان وجود نظام ارزیابی عملکرد در سیستم سازمانی را  ضروری می دانند اما  تنها 47% درصد روش جاری را می پذیرند و در کل تمام مصاحبه شوندگان معتقد هستند که استقرار هر نظام ارزیابی با هر درجه اعتبار و پایائی بر این امر استوار است که اجراکنندگان آن را درست اجرا نمایند و فرهنگ (( رودرواسی )) مانع از اجرای صحیح آن نگردد .

عدم همخوانی دریافتی پرسنل با تورم موجود در جامعه عامل دیگری است که به اظهار تقریبا 100% درصد مصاحبه شوندگان جریان ارزیابی را تحت الشعاع خود قرار می دهد . یافته های مصاحبه نشان می دهد که نقش دوره های آموزشی مدیریت در اجرای تصمیمات اداری منجمله نظام ارزیابی عملکرد نقش اساسی دارد بطوریکه 73% درصد از مصاحبه شوندگان هیچ دوره مدیریتی را طی ننموده بودند . روشن و شفاف بودن معیارها نیز در نظام از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بنحوی که 33% درصد از مدیران عقیده دارند که می توان با افکار مختلف برداشتهای متفاوتی از آن نمود . لذا اعمال سلیقه و برداشتهای مختلف بر نتایج ارزیابی و روابط بین مدیر با کارمند تاثیر منفی گذاشته و به گفته 73% درصد از مدیران تنش در روابط با پرسنل ایجاد می شود . ضمنا 100% درصد از افراد مورد مصاحبه تاکید دارند که با این شکل و شیوه از ارزیابی عملکرد نمی توان کل عملکرد سازمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .

یافته های پرسشنامه :

نتایج استخراج شده از پرسشنامه بیانگر این است که 92% درصد از افراد نمونه آماری معتقد هستند که آگاهی مدیران با روش های مختلف ارزیابی عملکرد نقشی در بهبود ارزیابی عملکرد ندارد . در این بین 77% درصد افراد بر میزان بالای تاثیر اعمال سلیقه شخصی مدیران بر روند ارزیابی عملکرد تاکید دارند و اذعان می دارند که اگر سلیقه های شخصی در این روند تاثیرنداشته باشد، می توان یکی ازعوامل بهبود روش ارزیابی عملکرد تلقی شود . آشنایی با اهداف ارزیابی عملکرد و مناسب بودن سطح پرداخت به کارکنان نیز نقش مهمی در بهبود روش ارزیابی عملکرددارد بطوری که به ترتیب 97% درصد و 89% درصد افراد بر آن تاکید دارند .

همانند آنچه که در مصاحبه با مدیران بدست آمده بود عینی و ملموس بودن معیارهای ارزیابی عملکرد در بهبود ارزیابی عملکرد تاثیر بسزائی دارد و 81% درصد افراد بر آن تاکید دارند .در این میان به اظهار 92% درصد افراد نمونه باید پرسنل با این معیارها آشنایی داشته باشند تا عملکرد خود را در طول دوره ارزیابی با این معیارها هماهنگ نمایند . به شکلی که از نتایج مصاحبه با مدیران مشخص گردید در نتایج حاصل از پرسشنامه ها نیز تقریبا بیش از 70% درصد افراد معتقد هستند که با این شیوه از ارزیابی عملکرد تنش بین مدیر با کارکنان ایجاد می شود وطبق نظر 56% درصد افراد تاثیر اینگونه ارزیابی در افزایش عملکرد افراد پایین است . لذا به منظور ایجاد انگیزه بیشتر کاری و کاهش تاثیر سلیقه های شخصی و تنش در روند ارزیابی عملکرد 88% درصد افراد به بازنگری و بکارگیری سیستم دیگری از ارزیابی عملکرد تاکید دارند  و معتقد هستند که سیستم فعلی کارآیی لازم را ندارد . مضافا اینکه برای اجرا و پیاده نمودن هر روش و نظامی در ارزیابی عملکرد باید فرهنگ (( رودرواسی )) را کنار گذاشت . و به نظر 92% درصد افراد ، ارزیابی ها با ایجاد شرایط لازم بویژه (( افزایش پرداختی به کارکنان )) شکل واقعی به خود خواهد گرفت .

متن کامل در لینک زیر:

دسترسی پایان نامه

پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
درباره من
دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)
Designed By Erfan Powered by Bayan